เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายสรรชัย กาญจนวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต 8 อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล และเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคล เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำทางในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนางนกน้อย เต็งผักแว่น หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล

2021-04-10
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-02
2021-04-02
2021-03-29
2021-03-27
2021-03-26