ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไชยมงคล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

  เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

  เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังสำหรับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.