เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลไชยมงคลดำเนินโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้าง


วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลไชยมงคลดำเนินโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยมีนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ให้โอวาท และมอบนโยบายให้กับพนักงานจ้าง และมีร้อยตรีแสวง กล่ำเสถียร รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย นาคใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายจำลอง งีเกาะ ประธานสภา นายสมร มุกขะกังค์ กำนันตำบลไชยมงคล และว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาล ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลไชยมงคล

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04