เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลตำบลไชยมงคล


ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลตำบลไชยมงคล

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

-------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยมงคล

โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๘๑๐๘๑

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04