เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชย


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยมงคล ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไชยมงคล , ประธาน อสม. และอสม. หมู่ที่ 4

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04