เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด


นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04