วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (หนองปลิง ซอย 10/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย14) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร (ผู้ใหญ่เนย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างขยายปากทางเชื่อม ซอย กม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 5)
8  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย14)
8  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (หนองปลิง ซอย 10/1)
3  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง