วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 86-7094 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 3479 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-3796 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างทำป้ายสำหรับจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง