วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างกำจัดและป้องกันนกพิราบบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562
21  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายทางบ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอย 10) ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2562
จ้างติดตั้งมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง