วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างสำรวจสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล (สุนัข,แมว) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างรวมน้ำในสระน้ำเพื่อนำมาผลิตประปาหมู่บ้าน สูบด้วยเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว ๓๙๙๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างปรับแต่งพื้นที่และตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้าฐานที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า เข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง