วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่ีองถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด รุ่น RA 14 สีเขียว ทะเบียนรถ กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายเขตประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 7 ไปซอย 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้าน ก.ม.13 ซอย 3,4,5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนยืพัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง