วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยายดอกไม้)
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอย 10)
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางวรรณี กล้ากระโทก)
28  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 8 ไปซอย 9
28  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง
28  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 2)
28  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองผักบุ้ง - โกรกตะคร้อ) ซอย 6
27  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง