เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยมีว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลไชยมงคล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2021-04-10
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-02
2021-04-02
2021-03-29
2021-03-27
2021-03-26