เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 15 พ.ค. 2566 ]6
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]10
3 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 มี.ค. 2566 ]13
4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 29 มี.ค. 2566 ]9
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓) [ 24 มี.ค. 2566 ]9
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร [ 24 มี.ค. 2566 ]19
7 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 24 มี.ค. 2566 ]31
8 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]29
9 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลไชยมงคลใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 มี.ค. 2566 ]26
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]16
11 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 15 ก.พ. 2566 ]30
12 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]13
13 เอกสารเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ [ 13 ก.พ. 2566 ]16
14 ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 8 ก.พ. 2566 ]19
15 ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน [ 2 ก.พ. 2566 ]16
16 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]16
17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 1 ก.พ. 2566 ]17
18 การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปาด้วยระบบคิวอาร์โค้ด [ 1 ก.พ. 2566 ]16
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า [ 19 ม.ค. 2566 ]23
20 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7