เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการสำรวจความพึงใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]7
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]8
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 [ 28 ต.ค. 2563 ]3
4 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]4
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภท หรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขผู้ที่ขออนุมัติจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [ 28 ต.ค. 2563 ]4
6 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา [ 26 ต.ค. 2563 ]4
7 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 14 ต.ค. 2563 ]5
8 โครงการ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง" [ 2 ต.ค. 2563 ]14
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]10
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]9
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]17
12 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]23
13 การใช้ชีวิตในแบบ New Normal ชีวิต วิถีใหม่ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข [ 11 ส.ค. 2563 ]18
14 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 ส.ค. 2563 ]19
15 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]21
16 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2563 ]29
17 โครงการพนักงานดีเด่น [ 28 ต.ค. 2562 ]28
18 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจ ของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 1 ต.ค. 2562 ]21
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบCape Seal สายบ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอย 10) ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล [ 21 ส.ค. 2562 ]162
20 คนละต้นสร้างตำบลสีเขียว [ 8 ส.ค. 2562 ]123
 
หน้า 1|2|3|4|5|6