เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ตารางการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดิน และสำรวจข้อมูลภาคสนามสิ่งปลูกสร้างที่แนบมาพร้อมนี้


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลไชยมงคล ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 และตารางการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดิน และสำรวจข้อมูลภาคสนามสิ่งปลูกสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-14
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-09
2021-10-08