เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 25 มี.ค. 2565 ]98
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 25 มี.ค. 2565 ]91
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 21 มี.ค. 2565 ]78
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]87
5 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 29 ม.ค. 2564 ]90
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 30 ม.ค. 2563 ]77
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 30 ม.ค. 2563 ]87
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 30 ม.ค. 2563 ]80
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 ม.ค. 2563 ]120
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ม.ค. 2563 ]86
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 30 ม.ค. 2563 ]85
12 คำสั่งมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล [ 29 ม.ค. 2563 ]88